[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/cvdet_y\u0131lmaz2.jpg","title":"Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Cevdet Y\u0131lmaz Bitlis\u2019te","entry_date":"Mart 18, 2014 - 11:43:00","haber_content":"

Y\u0131lmaz, \u201cSizler bizim arkam\u0131zda b\u00f6yle durdu\u011funuz m\u00fcddet\u00e7e, bizlerde sizler i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz ko\u015fturaca\u011f\u0131z. Ge\u00e7en g\u00fcnlerde Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n mitinglerindeki co\u015fkuyu b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye izledi. \u00d6ncelikle bu tevecc\u00fchten dolay\u0131 sizlere \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyoruz. Nor\u015fin (G\u00fcroymak), alimlerin kentidir. Arife tarif gerekmez. T\u00fcrkiye\u2019de olup bitenleri en iyi anlayan halklardan biri Nor\u015fin\u2019dir. Bunu da 30 Mart\u2019ta sand\u0131klarda g\u00f6stereceksiniz. De\u011ferli Nor\u015finliler bir yerel se\u00e7ime gidiyoruz. Yerel se\u00e7imler \u00e7ok \u00f6nemlidir. Biz de Kalk\u0131nma Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak sizlere hizmet edece\u011fiz. AK Parti laf partisi de\u011fil. Slogan partisi de\u011fil. Y\u00fczeysel karalama partisi de\u011fil. Bir h\u00fck\u00fcmet partisidir. Daima millet daima hizmet diyoruz. Demokraside b\u00fcy\u00fck ad\u0131mlar att\u0131k. Ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc k\u0131zlar\u0131m\u0131z devlet dairelerinde bile inan\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6zg\u00fcrce yapabiliyorlar. Kur\u2019an-\u0131 Kerim derslerini se\u00e7meli ders yapt\u0131k. Anadilin \u00f6n\u00fcndeki engelleri kald\u0131rd\u0131k. Hangi dilde istiyorsa se\u00e7meli ders haline getirdik. \u0130\u015fte b\u00fct\u00fcn bunlar \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerden yana olan Recep Tayyip Erdo\u011fan zaman\u0131nda oldu\u201d dedi. <\/span><\/p>

\u00c7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecine de de\u011finen Bakan Y\u0131lmaz, \u201c\u015eimdi de bir \u00e7\u00f6z\u00fcm s\u00fcreci var. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr iyi gidiyor. Biz de kararl\u0131 bir \u015fekilde arkas\u0131nda duruyoruz. Karde\u015f kavgas\u0131 olmadan el ele g\u00f6n\u00fcl g\u00f6n\u00fcle verelim. Kaynaklar\u0131m\u0131z\u0131 israf etmeden bu \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za g\u00fczel bir gelecek b\u0131rakal\u0131m. Bu \u00e7\u00f6z\u00fcm s\u00fcreci tam olarak bitti\u011finde, bu b\u00f6lgelerde \u00e7ok daha h\u0131zl\u0131 geli\u015fim olacak. Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu\u2019ya \u00e7ok hizmetler yapt\u0131k. Bing\u00f6l, Mu\u015f ve<\/p>

buraya geli\u015fimiz bir saat s\u00fcrmedi. Okullar, \u00fcniversiteler, fakir fukaraya yap\u0131lan hizmetlere destek veriyoruz. B\u00fct\u00fcn bunlar, ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n liderli\u011finde
ger\u00e7ekle\u015fti. Eskiden ranta ve faize giden paralar \u015fimdi hizmet olarak d\u00f6n\u00fcyor. DAKA\u2019y\u0131 kurduk, DAP\u2019\u0131 kurduk. Sulama ve di\u011fer projelere destek verdik. Bu
yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131za \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde de devam edece\u011fiz. \u00c7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecinde birileri bundan rahats\u0131z oldu. T\u00fcrkiye\u2019nin bu ortam\u0131ndan rahats\u0131z oldular. T\u00fcrkiye\u2019nin istikrar\u0131n\u0131 bozmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Bu se\u00e7imler yerel se\u00e7imin \u00f6tesinde genel se\u00e7im ve referandum oldu. Ba\u015fbakandan yana m\u0131 yoksa ona sald\u0131ranlardan m\u0131 yanay\u0131z? \u0130stikrardan m\u0131 yoksa istikrars\u0131zl\u0131ktan m\u0131 yana olaca\u011f\u0131z. Biz Ba\u015fbakan\u0131m\u0131zdan yanay\u0131z. Biz huzurdan, kalk\u0131nmadan yanay\u0131z. Di\u011ferleri ne yaparsa yaps\u0131n. Bu tuzak kuranlara en g\u00fczel cevab\u0131 30 Mart\u2019ta sand\u0131klarda verece\u011fiz. Demokratik bir \u015fekilde cevap verece\u011fiz. Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z d\u00fcnyada ba\u015f\u0131 dik \u015fekilde konu\u015facak. \u00d6zelde ve genelde el ele verece\u011fiz. Nor\u015fin\u2019e hizmet edece\u011fiz. Se\u00e7ime 2 haftam\u0131z kald\u0131. Kap\u0131 kap\u0131 dola\u015fal\u0131m. Yap\u0131lanlar\u0131 tek tek anlatal\u0131m ve in\u015fallah 30 Mart\u2019ta hep birlikte sevinelim\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Cevdet Y\u0131lmaz, se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na destek vermek amac\u0131yla Bitlis\u2019e geldi. Mu\u015f\u2019tan karayoluyla Bitlis\u2019in G\u00fcroymak il\u00e7esinde se\u00e7im b\u00fcrosu a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131lan Bakan Y\u0131lmaz, h\u00fck\u00fcmetin Bitlis ve b\u00f6lgeye yapt\u0131\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131 de\u011ferlendirdi. ","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/kalkinma-bakani-yilmaz-tatvanda\/16022","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-partili-vekiller-sehit-aileleri-ile-kavaltida-bir-araya-geldi\/15875\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-partili-vekiller-sehit-aileleri-ile-kavaltida-bir-araya-geldi\/15875"}]