[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_PART\u0130_Y\u00dcR\u00dcY\u00dc\u015e_(2).JPG","title":"Bitlis\u2019te Ak Partiden Sevgi Ve Bar\u0131\u015f Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc","entry_date":"Mart 22, 2014 - 3:19:00","haber_content":"

Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f \u00f6ncesinde Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ile Vedat Demir\u00f6z bar\u0131\u015f\u0131 ve sevgiyi temsil eden g\u00fcvercinleri u\u00e7urarak se\u00e7imlerin bar\u0131\u015f ve sevgi i\u00e7inde ge\u00e7mesi mesaj\u0131n\u0131 verdiler.<\/p>

\u00d6te yandan ge\u00e7ti\u011fimiz ak\u015fam Ak Parti Bitlis \u0130l Ba\u015fkan\u0131na yap\u0131lan sald\u0131r\u0131ya kar\u015f\u0131l\u0131k olarak g\u00fcvercin u\u00e7urup karanfil da\u011f\u0131tarak verdiklerini belirten Milletvekili
Vahit Kiler, 30 Mart\u2019ta kalan bir haftal\u0131k s\u00fcre\u00e7te kazas\u0131z belas\u0131z bir se\u00e7im s\u00fcreci ge\u00e7irmek istediklerini belirti.<\/p>

Kiler, \u201cHuzurumuzu bozmak isteyenlere f\u0131rsat vermemek i\u00e7in sevgi y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc yap\u0131p, sevgi mesaj\u0131 verece\u011fiz. Birileri ortam\u0131 germeye \u00e7al\u0131\u015fsa da biz sevgiyle kar\u015f\u0131l\u0131k verece\u011fiz. 30 Mart\u2019a kadar bunu devam ettirece\u011fimizin mesaj\u0131n\u0131 veriyoruz. Bu nedenle bu bar\u0131\u015f g\u00fcvercinlerini u\u00e7uruyoruz\u201d dedi.<\/p>

Bu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn bir protesto y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Kiler, \u201cBu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc kesinlikle bir protesto y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc de\u011fildir. Bu bir sevgi y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcd\u00fcr. De\u011ferli \u0130l
Ba\u015fkan\u0131m\u0131za gen\u00e7ler taraf\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fimiz ak\u015fam bir sald\u0131r\u0131 olmu\u015ftu. Biz bu sald\u0131r\u0131ya herhangi bir cevap verme ad\u0131na sevgi y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc ile insanlara sevgi ve
karde\u015flik mesaj\u0131 vermek istiyoruz. Se\u00e7imlerin bir sava\u015f ve kavgayla de\u011fil bir demokratik ortamda ge\u00e7mesini arzu ediyoruz. Bu kalan s\u00fcrede de biz
memleketimize huzurdan ve sevgiden yana olaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ifade etmek istiyoruz. Esnaflar\u0131m\u0131za karanfil da\u011f\u0131t\u0131p, sevgimizi ifade eden bir y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapaca\u011f\u0131z\u201d
diye konu\u015ftu.<\/p>

<\/p>

Yakla\u015f\u0131k Bin ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f Ak Parti Binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde son buldu.<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Bitlis \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan organize edilen \u2018Sevgi ve Bar\u0131\u015f Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcnde\u2019 Milletvekilleri taraf\u0131ndan g\u00fcvercinler u\u00e7urularak vatanda\u015flara karanfiller da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. ","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-numan-kurtulmus-bitliste\/16298","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-bitlis-milletvekili-vahit-kiler-toki-sakinleri-ile-bir-araya-geldi\/16101\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-bitlis-milletvekili-vahit-kiler-toki-sakinleri-ile-bir-araya-geldi\/16101"}]