[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/kiler_kahvalt\u0131.jpg","title":"Bitlis Milletvekili Vahit Kiler Halk Oyunlar\u0131 Ekibi \u0130le Kahvalt\u0131da Bir Araya Geldi","entry_date":"\u015eubat 28, 2014 - 2:44:00","haber_content":"

B\u0130FEM\u2019in dernek binas\u0131nda \u00fcyelerle kahvalt\u0131 yapan Kiler, ilin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in halk oyunlar\u0131n\u0131n \u00f6nemli bir yerinin oldu\u011funu s\u00f6yledi. Yemekte Dernek Ba\u015fkan\u0131 Emrullah Sa\u011flam\u2019dan dernek faaliyetleri hakk\u0131nda bilgi ald\u0131. K\u0131t kaynaklarla kurduklar\u0131 dernekle gen\u00e7leri kahvehane k\u00f6\u015felerinden kurtard\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Sa\u011flam, ayn\u0131 zaman da unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f olan halk oyunlar\u0131n\u0131 canl\u0131 tutmay\u0131 ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Gen\u00e7lerin kahvehane k\u00f6\u015felerinde kurtuldu\u011funu ancak i\u015fsizlik nedeniyle ba\u015fka \u015feylere y\u00f6nelebilece\u011fini dile getiren Sa\u011flam \u201cG\u00fcn\u00fcm\u00fczde esrar, eroin ve i\u00e7ki gibi k\u00f6t\u00fc al\u0131\u015fkanl\u0131klar her yerde oldu\u011fu gibi Bitlis gen\u00e7li\u011fine yak\u0131n olabilir. Halk oyunlar\u0131 ekibi b\u00fcnyesinde bulunan gen\u00e7lere i\u015f imkanlar\u0131n\u0131n tan\u0131nmas\u0131 gerekiyor. \u0130\u015fsizlikten ve maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lardan dolay\u0131 kul\u00fcbe kat\u0131lmak istemeyen ya da aileleri taraf\u0131ndan izin verilmeyen gen\u00e7lerin maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 a\u015farak ilimize \u00f6zg\u00fc halk oyunlar\u0131na ve ilimiz tan\u0131t\u0131m\u0131na katk\u0131 sa\u011flayacaklar\u0131d\u0131r. Bitlis Belediyesinin il d\u0131\u015f\u0131ndaki etkinliklere, olan katk\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 da Bitlis belediye Ba\u015fkan\u0131 Fehmi Alayd\u0131n\u2019a te\u015fekk\u00fcr ederiz\u201d dedi.<\/p>

Kiler, halk oyunlar\u0131 ekibinde ki gen\u00e7ler i\u00e7in ve ildeki i\u015fsiz gen\u00e7ler i\u00e7inde projeleri oldu\u011fu s\u00f6yleyerek \u201cYap\u0131lan b\u00f6lge hastanesi ve di\u011fer projelerle \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda \u00fc\u00e7 bin\u2019e yak\u0131n i\u015fsiz gencimize i\u015f imkan\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z. Bitlisin tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 i\u00e7in ellerinden geleni yapan B\u0130FEM\u2019e can\u0131 g\u00f6n\u00fclden te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d dedi.<\/p>","haber_excerpt":"Adalet ve Kalk\u0131nma partisi (AK Parti) Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Folklor E\u011fitim Merkezi Gen\u00e7lik ve Spor Kul\u00fcb\u00fc (B\u0130FEM) ile kahvalt\u0131da bir araya geldi. ","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-bitlis-milletvekili-vahit-kiler-mutkideki-toki-camisinin-acilisini\/15021","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-partiden-baris-surecine-destek\/14838\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-partiden-baris-surecine-destek\/14838"}]