[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_PART\u0130_\u015eEH\u0130TLER_VE_GAZ\u0130LER.JPG","title":"Ak Partili Vekiller \u015eehit Aileleri \u0130le Kavalt\u0131da Bir Araya Geldi","entry_date":"Mart 14, 2014 - 12:32:00","haber_content":"

Bitlis Belediyesi \u015eeribey Tepesinde d\u00fczenlenen kahvalt\u0131 program\u0131 sonras\u0131nda ilk konu\u015fmay\u0131 Bitlis \u015eehit ve Gaziler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Seyfettin Apak, Milletvekilleri ve Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Fehmi Alayd\u0131n\u2019a her zaman destek verdikleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr etti. Bitlis Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fehmi Alayd\u0131n ise se\u00e7im arefesinde sivil toplum kurulu\u015flar\u0131yla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi \u201cBu co\u011frafyada siyaset yapmak zordur. Bir y\u0131ld\u0131r bar\u0131\u015f s\u00fcreci var ve bar\u0131\u015f s\u00fcrecinden dolay\u0131 analar a\u011flam\u0131yor. Bizler her zaman destek olmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. \u0130n\u015fallah daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir y\u00f6netimle sizlere her zaman pozitif ayr\u0131mc\u0131l\u0131k yapamaya haz\u0131r\u0131z. \u015e\u00fck\u00fcrler olsun geldi\u011fimiz noktada bir\u00e7ok kurulu\u015fa destek oluyoruz olmaya da devam edece\u011fiz.\u201d<\/p>

Ak parti <\/span>Bitlis Milletvekili Vedat Demir\u00f6z ise konu\u015fmas\u0131nda \u015funlara de\u011findi \u201c\u015eehitlerimizin yak\u0131nlar\u0131 bizim emanetimizdir. \u015eehit yak\u0131nlar\u0131na ve gazilerimize her zaman yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131z. \u0130stihdam, e\u011fitim ve ula\u015f\u0131m da ayr\u0131cal\u0131klar tan\u0131d\u0131k. \u0130lerleyen d\u00f6nemde de her zaman \u015fehit yak\u0131nlar\u0131 ve gazilerimizin yan\u0131nda olaca\u011f\u0131z.\u201d <\/p>

Programda <\/span>son olarak Akparti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler s\u00f6z ald\u0131 Kiler konu\u015fmas\u0131nda bulu\u015fman\u0131n \u00e7ok anlaml\u0131 oldu\u011funu belirterek s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle S\u00fcrd\u00fcrd\u00fc Bir \u00e7ok programlara kat\u0131ld\u0131k. Kime ula\u015fabilirsek \u00fclkemizde olanlar\u0131 anlatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. 30 mart kesinlikle art\u0131k bir yerel se\u00e7im de\u011fildir bir<\/p>

referandumdur. Bunun i\u00e7in herkese g\u00f6rev d\u00fc\u015f\u00fcyor. 1 y\u0131ld\u0131r analar a\u011flam\u0131yor.Huzurlu bir ortam var.Maalesef bu huzurlu ortam\u0131 bozmak isteyen d\u0131\u015f g\u00fc\u00e7ler var. Bizlerin bunlara f\u0131rsat vermemesi laz\u0131m.\u201d<\/p>

Kahvalt\u0131 <\/span>Program\u0131na Akparti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Vedat Demir\u00f6z, Bitlis Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fehmi Alayd\u0131n , Akparti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Fatih Kadirio\u011flu, Bitlis \u015eehit Aileleri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Seyfettin Apak ile \u015fehit aileleri ve gaziler Kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"Bitlis Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fehmi Alayd\u0131n, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Vedat Demir\u00f6z, \u015fehit ve gazi aileleriyle kahvalt\u0131da bulu\u015ftu.","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/kalkinma-bakani-cevdet-yilmaz-bitliste\/16019","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-ekrem-erdem-bitliste\/15874\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-ekrem-erdem-bitliste\/15874"}]