[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/KAHVALTI_1.JPG","title":"Ak Parti Milletvekili Vahit Kiler: \u201cBitlis’e 12 Y\u0131lda 5 Milyar Lira Yat\u0131r\u0131m ve Destek Sa\u011fland\u0131","entry_date":"Mart 09, 2014 - 2:03:00","haber_content":"

81 il aras\u0131nda Bitlis’in, ald\u0131\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlardaki art\u0131\u015f oran\u0131yla \u00fclkede 1’inci s\u0131rada oldu\u011funu ifade eden Kiler, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: “Daha iyisini bizim burada ya\u015fayan halk\u0131m\u0131z fazlas\u0131yla hak ediyor. Biz bu hizmetleri 11 y\u0131lda nas\u0131l getirmi\u015fsek, yeni se\u00e7imle in\u015fallah \u015fehrimizi kalk\u0131nd\u0131rmaya devam edece\u011fiz. \u015eehrimizi de 2002 ile 2014 y\u0131l\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman g\u00fczel geli\u015fmeler var. Her se\u00e7im d\u00f6neminde biz biraz daha geli\u015fmi\u015f bir Bitlis ile vatanda\u015f\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7iyoruz. Her se\u00e7imde ba\u015f\u0131m\u0131z dik oldu. Ba\u015f\u0131 \u00f6nde hi\u00e7bir zaman olmad\u0131k. Her d\u00f6nem sand\u0131k karnemizin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Bunlar rastlant\u0131 de\u011fil. Genel ba\u015fkan\u0131m\u0131za muhakkak halk\u0131n bir tevec\u00fch var. Ancak burda yerelde de b\u00fcy\u00fck hizmetler yap\u0131ld\u0131. Her siyaset\u00e7i, her kurulan h\u00fck\u00fcmet bir ama\u00e7la kurulur. Hizmet etsin diye. Hi\u00e7 kimse makam mevki sahibi olsunlar diye kimseyi se\u00e7miyor. 11 y\u0131ld\u0131r hi\u00e7bir zaman bu anlay\u0131\u015fta olmad\u0131k. Rahat\u0131m\u0131za bakmad\u0131k. Bizim bir sorumlulu\u011fumuz vard\u0131. 11 y\u0131ld\u0131r bu sorumlulu\u011fu yerine getirmek i\u00e7in canla ba\u015fla gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k.”<\/p>

“ESNAF <\/span>\u0130STEMED\u0130\u011e\u0130 S\u00dcRECE, DERE \u00dcST\u00dcN\u00dc YIKMAYACA\u011eIZ” <\/i><\/b><\/p>

Dere <\/span>\u00fcst\u00fc projesini kentin geli\u015fmesi ve kalk\u0131nmas\u0131 i\u00e7in ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Kiler, projenin esnafa yanl\u0131\u015f anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu. Kiler, konu\u015fmas\u0131na \u015f\u00f6yle devam etti: “Bu projeye el atarken kentin geli\u015fmesi, kalk\u0131nmas\u0131 i\u00e7in ba\u015flatt\u0131k. Ancak sonuca yakla\u015f\u0131rken g\u00f6rd\u00fck ki, esnaf yanl\u0131\u015f bilgilendirildi. ‘\u0130\u015f yeriniz y\u0131k\u0131lacak, peri\u015fan olacaks\u0131n\u0131z’ diye yanl\u0131\u015f anlat\u0131ld\u0131. Sonu\u00e7ta oradaki esnaf\u0131m\u0131z istemedi\u011fi s\u00fcrece oray\u0131 y\u0131kmayaca\u011f\u0131z. B\u00f6yle bir karar verdik. \u0130\u015f merkezi bitmek \u00fczere. Sene sonu gelmeden bitirmeye \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. O bitti\u011finde esnafm\u0131z orada kalmak istiyorsa kal\u0131r. Gelmek isterse gelir. Biz hizmet etmek i\u00e7in buraday\u0131z. H\u00fck\u00fcmetin, iktidar\u0131n g\u00fcc\u00fcyle yep yeni bir Bitlis yarataca\u011f\u0131z. Bitlis’i yeniden kalk\u0131nan bir marka \u015fehir yapaca\u011f\u0131z.”<\/p>

“AK <\/span>PART\u0130 BELED\u0130YELER\u0130M\u0130ZDE BA\u015eKA YERDEN \u0130\u015e\u00c7\u0130 ALINMAZ”<\/i><\/b><\/p>

AK <\/span>Parti belediyelerinde d\u0131\u015fardan i\u015f\u00e7i getirilip \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, belediyenin hizmet etti\u011fi yerdeki i\u015fsiz gen\u00e7lerin getirilip belediyede \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Kiler, baz\u0131 zihniyetteki belediyelerin d\u0131\u015fardan i\u015f\u00e7i getirerek, belediyede \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.<\/p>

Kiler,“Di\u011fer <\/span>zihniyetteki belediye ba\u015fkanlar\u0131 ba\u015fka kendi gen\u00e7li\u011fine hakaret ederek, d\u0131\u015far\u0131dan i\u015f\u00e7i getirip belediyede \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorlar. B\u00fct\u00fcn belediyelere orda
ya\u015fayan n\u00fcfusa g\u00f6re para geliyor. Tatvan Belediyesine \u0130ller Bankas\u0131‘ndan gelen para 63 trilyon. Bitlis Belediyesinden gelen para 47 trilyon. Tatvan’a
bak\u0131yorsun \u00e7\u00f6pten ge\u00e7ilmiyor. \u0130\u015f\u00e7ilerin maa\u015flar\u0131 \u00f6denmiyor. Birde Bitlis’i g\u00f6r\u00fcyorsunuz. Belediyelere orda ya\u015fayan insan say\u0131s\u0131na g\u00f6re para geliyor.
\u0130n\u015fallah AK Parti olarak biz plakay\u0131 tamamlayarak 13’te 13 yapaca\u011f\u0131z.” diye konu\u015ftu.<\/p>

Kahvalt\u0131ya, <\/span>AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Fatih Kadirio\u011flu ve AK Parti il\u00e7e belediye ba\u015fkan adaylar\u0131 kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Vedat Demir\u00f6z ve Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Fehmi Alayd\u0131n, kentte g\u00f6rev yapan bas\u0131n mensuplar\u0131yla kahvalt\u0131da bir araya geldi. Kahvalt\u0131da konu\u015fan Kiler, Bitlis'e 12 y\u0131lda 5 milyar lira yat\u0131r\u0131m ve destek sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-soylu-bu-gune-kadar-510-bin-kisiyi-dinlemi\/15622","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/suleyman-soylu-kilicdaroglu-alcakca-ve-namussuzca-basbakanimizin-olen-annes\/15601\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/suleyman-soylu-kilicdaroglu-alcakca-ve-namussuzca-basbakanimizin-olen-annes\/15601"}]