[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/s\u00fcleyman_soylu_tatvan1.jpg","title":"Ak Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Soylu: \u201cBu G\u00fcne Kadar 510 Bin Ki\u015fiyi Dinlemi\u015fler\u201d","entry_date":"Mart 09, 2014 - 2:17:00","haber_content":"

Cumhuriyet Caddesi \u00fczerindeki Filistin Park\u0131\u2019nda halka seslenen Soylu, \u00fclkenin kalk\u0131nmas\u0131n\u0131 \u00e7ekemeyenlerin ve \u00fclkenin huzurunu ka\u00e7\u0131rmak isteyenlerin Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a komplo kurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Konu\u015fmas\u0131nda CHP, cemaat, Ayd\u0131n Do\u011fan ve Mustafa Sar\u0131g\u00fcl\u2019\u00fc sert ithamlarla ele\u015ftiren Soylu, \u201cBak\u0131n biz bir taraftan h\u0131zl\u0131 tren a\u011flar\u0131yla T\u00fcrkiye\u2019yi bir taraftan di\u011fer bir tarafa kadar 21. asra haz\u0131rl\u0131k yap\u0131yoruz. \u0130lk kez d\u00fcnya ekonomik krizdeyken T\u00fcrkiye kendini toparlad\u0131 ve aray\u0131 kapat\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019de bu ilk kez oluyor\u201d dedi.<\/p>

Baz\u0131 kesimlerin yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ve \u00fclkenin <\/span>geli\u015fimini hazmedemedi\u011fini ifade eden Soylu, \u201cAma bilmenizi isterim. Bunu hazmedemiyorlar bunu biliyor musunuz. Hazmedemiyorlar, fesatlan\u0131yorlar. Acaba biz hangi iftiray\u0131 atsakta, hangi kaseti montajlasakta, hangi kelimeleri bir araya getirsekte bir s\u00fcikast yapsak diye sabah ak\u015fam maalesef m\u00fczevili\u011fin, fesad\u0131n, fitnenin i\u00e7erisindeler. Birileri diyor ya, \u2018diktat\u00f6r Tayyip Erdo\u011fan\u2019. Birileri \u00f6yle s\u00f6yl\u00fcyor dimi diktat\u00f6r Tayyip Erdo\u011fan. Her g\u00fcn 2 milyon gazete nerdeyse hakaret ediyor bu \u00fclkenin ba\u015fbakan\u0131na. Sen diktat\u00f6r olan bir \u00fclkede hakaret edebilir misin. Veya \u0130smet \u0130n\u00f6n\u00fc\u2019n\u00fcn ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131nda, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda olan bir \u00fclkede g\u0131k \u00e7\u0131karabilir misin? S\u0131ra daya\u011f\u0131na \u00e7ekerler adam\u0131 s\u0131ra daya\u011f\u0131na\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>

SARIG\u00dcL\u2019E \u201cOYUNCAK KURMALI BEBEK\u201d BENZETMES\u0130<\/span><\/p>

Malum \u00e7evrelerin \u0130stanbul\u2019da bir adamlar\u0131 oldu\u011funu <\/span>kaydeden Soylu, \u201cBu \u0130stanbul\u2019da bir adamlar\u0131 var. Hani \u0130stanbul lobisinin kuca\u011f\u0131na oturmu\u015f. \u015eu arkadan eskiden oyuncakl\u0131 kurmal\u0131 bebekler vard\u0131, onlar gibi bir Mustafa Sar\u0131g\u00fcl\u2019leri var. Biliyorsunuz dimi. O \u0130smet \u0130n\u00f6n\u00fc\u2019ye \u00f6zenmi\u015f, neye ba\u015flad\u0131 biliyor musunuz. \u0130nsanlar\u0131 yumruklamaya ba\u015flad\u0131 insanlar\u0131. Vatanda\u015f ona \u00f6yle bir yumruk atacak ki 30 Mart\u2019ta oldu\u011fu yere oturacak, oldu\u011fu yere oturacak. \u00d6b\u00fcr taraftan bu g\u00fcn H\u00fcrriyet\u2019in ba\u015f yazar\u0131 m\u00fcsveddesi Ertu\u011frul \u00d6zk\u00f6k servis yapt\u0131lar, \u015fantaj yapt\u0131lar. Bunlar kendi istediklerini yapmad\u0131klar\u0131 zaman, kendi istediklerini yapamayacaklar\u0131 birilerini g\u00f6rd\u00fckleri zaman her t\u00fcrl\u00fc al\u00e7akl\u0131\u011f\u0131, hileyi ve neticeyi yaparlar. Ama bu g\u00fcn sert kayaya \u00e7arpt\u0131lar\u201d dedi. <\/span><\/p>

\u201cBU G\u00dcNE KADAR 510 B\u0130N K\u0130\u015e\u0130Y\u0130 D\u0130NLEM\u0130\u015eLER\u201d<\/span><\/p>

T\u00fcrkiye\u2019de bu g\u00fcne kadar 510 bin ki\u015finin <\/span>dinledi\u011fini iddia eden Soylu, \u201cT\u00fcrkiye\u2019yi bir korku t\u00fcneline sokmaya kalk\u0131\u015ft\u0131lar. Herkesi \u015fantajlarla, montajlarla, videolarla \u00fcrk\u00fctmeye, korkutmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar. Ve devletten pay istediler. Dediler ki hukuku biz y\u00f6netece\u011fiz, Yarg\u0131tay\u2019\u0131 biz y\u00f6netece\u011fiz, Dan\u0131\u015ftay\u2019\u0131 biz y\u00f6netece\u011fiz. K\u0131ymetli dostlar T\u00fcrkiye\u2019ye \u00f6yle tuzaklar kuruyorlar ki, T\u00fcrkiye\u2019ye \u00f6yle \u00e7elme takmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar ki. \u00dclkenin Yarg\u0131tay\u2019\u0131n\u0131 isteyenler, Dan\u0131\u015ftay\u2019\u0131n\u0131 isteyenler, istihbarat\u0131n\u0131 yapmaya istihbarat\u0131n\u0131 almaya \u00e7al\u0131\u015fanlar, \u2018Siz bo\u015f verin halk\u0131n size verdi\u011fi oylar\u0131 onlar hi\u00e7bir i\u015fe yaramaz\u2019 diyenler. T\u00fcrkiye\u2019de Ba\u015fbakan i\u00e7in, bakanlar\u0131m\u0131z i\u00e7in, AK Parti i\u00e7in onlar\u0131 7 kat yerin dibine g\u00f6mse, 7 kat yere g\u00f6mseler neredeyse i\u00e7leri yetmeyecek daha alt\u0131na g\u00f6melim diye \u00e7al\u0131\u015fanlara 30 Mart\u2019ta bir ses vermenizi istiyorum. Tahamm\u00fcl edemiyorlar havaalanlar\u0131na, zaten CHP hi\u00e7 tahamm\u00fcl edemiyor biliyorsunuz dimi. Birinci k\u00f6pr\u00fc yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman siz hat\u0131rlars\u0131n\u0131z b\u00fcy\u00fcklerimiz. \u0130stemez\u00fck dediler. Dediler mi? Peki ikinci k\u00f6pr\u00fcy\u00fc rahmetli \u00d6zal birinciyi satar\u0131m ikinciyi de yapar\u0131m dedi. Onlar zannettiler ki k\u00f6pr\u00fcy\u00fc mallar\u0131na verecek, sahiplilerine verecekler. Allahtan Marmaray alttan gitti de g\u00f6rmedi bunlar\u201d diye konu\u015ftu. <\/span><\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 S\u00fcleyman Soylu, T\u00fcrkiye\u2019de bu g\u00fcne kadar 510 bin ki\u015finin dinledi\u011fini s\u00f6yledi. AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 S\u00fcleyman Soylu, partisinin se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na destek amac\u0131yla geldi\u011fi Bitlis\u2019in Tatvan il\u00e7esinde partililere hitap etti. ","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-ekrem-erdem-bitliste\/15874","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-milletvekili-vahit-kiler-bitlise-12-yilda-5-milyar-lira-yatirim-ve\/15620\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-milletvekili-vahit-kiler-bitlise-12-yilda-5-milyar-lira-yatirim-ve\/15620"}]