[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_PART\u0130_B\u0130TL\u0130S.jpg","title":"Ak Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ekrem Erdem Bitlis\u2019te","entry_date":"Mart 14, 2014 - 12:26:00","haber_content":"

Yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda Bitlis’e gelen AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erdem, partisince d\u00fczenlenen \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi toplant\u0131s\u0131na kat\u0131ld\u0131. Bitlis K\u00fclt\u00fcr Merkezinde d\u00fczenlenen toplant\u0131da partililere seslenen Erdem, bir yerel se\u00e7im arefesinde olduklar\u0131n\u0131 ancak bu se\u00e7imin bir mahalli se\u00e7im de\u011fil ba\u015fka anlamlar\u0131 olan bir se\u00e7im oldu\u011funu s\u00f6yledi. <\/p>

Gezi olaylar\u0131yla yaralanan ve hayat\u0131n\u0131 kaybeden Berkin Elvan’\u0131n topra\u011fa verildi\u011fini ifade eden Erdem, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: <\/span>“Kendisine <\/span>Allah’tan rahmet, ailesine sab\u0131r diliyorum. Bunu bahane ederek tekrar sokaklar\u0131 hareketlendirmek isteyenler, yine bir polisimizin ve 21 ya\u015f\u0131ndaki gencimizin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesine vesile oldu. \u015eehidimize ve gencimize de Allah’tan rahmet, ailelerine de sab\u0131r diliyorum. \u0130\u015fte t\u00fcm bunlar se\u00e7imi anlaml\u0131 hale getiriyor. Birileri k\u00f6p\u00fcrterek siyasetle ve sand\u0131kla de\u011fi\u015ftiremediklerini vatanda\u015f\u0131n kafas\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rarak birtak\u0131m \u015feylerle partimizi devirmek istiyor. Bu yanl\u0131\u015f ve \u015fiddet ile kavgayla bir yere gidilemez. T\u00fcrkiye’de demokrasi var. 17 g\u00fcn sonra se\u00e7im var. Sokaklar anar\u015fiyle ne olur? Vatanda\u015f kendini ifade edemeyece\u011fi ve de\u011fi\u015ftiremeyece\u011fi insanlara kar\u015f\u0131 birtak\u0131m \u015feyler yapabilir. Buradaki herkes sokaklara \u00e7\u0131kabilir ve mitingler d\u00fczenleyebilir. Ama bunu dozunda yapmak gerekir. Dozunu a\u015farak sand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6lgede b\u0131rakacak birtak\u0131m \u015feyler yapmalar\u0131 ger\u00e7ekten demokrasimiz ad\u0131na bu bir ay\u0131p. Bunu yapanlara destek verenler ger\u00e7ekten bu \u00fclkeye iyilik de\u011fil, k\u00f6t\u00fcl\u00fck yap\u0131yor. Geldi\u011fimiz noktada birbirinden ayr\u0131 olan insanlar bug\u00fcn bir aradalar. Sebep ne Recep Tayyip Erdo\u011fan. Peki AK Parti ve Recep Tayyip Erdo\u011fan 11 y\u0131lda ne yapm\u0131\u015fta bu d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 hak etmi\u015f?” AK Parti’den \u00f6nce de partilerin bulundu\u011funu, AK Parti’nin silah zoruyla de\u011fil bu halk\u0131n oyuyla iktidara geldi\u011fini belirten Erdem, 2002 y\u0131l\u0131nda AK Parti’nin, iktidar ve meclisteki t\u00fcm partileri meclisin d\u0131\u015f\u0131na itti\u011fini s\u00f6yledi. Bunun sebepsiz olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve b\u00fcy\u00fck vaatlerle geldikleri T\u00fcrkiye’yi peri\u015fan ettiklerini dile getiren Erdem, “T\u00fcrkiye\u2019yi krize soktular. Sorunlar\u0131 \u00e7\u00f6zeceklerini s\u00f6ylediler. Ama sorunlarla bu milleti kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya b\u0131rakt\u0131lar. Yeni bir se\u00e7ime giriyoruz. AK Partinin d\u0131\u015f\u0131nda di\u011fer partilerin, se\u00e7imle bir alakalar\u0131 ve \u015fehirler ile \u00fclkeye y\u00f6nelik bir projeleri var m\u0131? Bunlar\u0131n sadece bir projesi var. Sald\u0131rmak, karalamak, k\u00fcfretmek, milleti korkutmak, tehdit ederek b\u00f6yle netice almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar” dedi.<\/p>

“C\u0130DD\u0130 SALDIRILARLA KAR\u015eI KAR\u015eIYAYIZ”<\/span><\/p>

Siyasette AK Parti ile yar\u0131\u015famayanlar\u0131n, karalama <\/span>kampanyalardan umutland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiren Erdem, bu sald\u0131r\u0131lar\u0131n yaln\u0131zca AK Parti’ye de\u011fil T\u00fcrkiye’nin tamam\u0131 bundan zarar g\u00f6rece\u011fini ifade etti. Kamuoyu yoklamalar\u0131nda oy oranlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 45 ile 50 g\u00f6z\u00fckt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ancak bunun daha da \u00fczerinde oy alacaklar\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiren Erdem, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: ”\u0130ktidara geldi\u011fimizde hazinede 27,5 milyar dolar vard\u0131. Bug\u00fcn ise 126 milyar dolar. 17 Aral\u0131k’tan \u00f6nce 136 milyar dolard\u0131. Ancak bu sald\u0131r\u0131lar\u0131 ve kampanyalarla 10 milyar dolar da orada buharla\u015ft\u0131. Onlar bor\u00e7, biz para b\u0131rak\u0131yoruz. Bize kampanya yapanlar atanm\u0131yorlar ve g\u00f6rm\u00fcyorlar. Ciddi sald\u0131r\u0131larla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z. Siyasette AK Parti ile yar\u0131\u015famayanlar, karalama kampanyalardan umutlan\u0131yor. Sald\u0131r\u0131 yaln\u0131zca AK Parti’ye de\u011fil, T\u00fcrkiye’nin tamam\u0131 bundan zarar g\u00f6recek. Bu \u00fclkede b\u00fct\u00fcn i\u015fleri akl\u0131m\u0131zla yap\u0131yoruz. Bu \u00fclkeye akl\u0131m\u0131z ve verecek hizmetlerimiz var. Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z buraya geldi\u011finde Bitlis co\u015fmu\u015ftu. Bunlar sald\u0131r\u0131rken milletimiz liderine ve partisine sahip \u00e7\u0131k\u0131yor.”<\/p>

“TUZAKLARI M\u0130LLET\u0130M\u0130ZLE B\u0130RL\u0130KTE BOZMAYA <\/span>DEVAM EDECE\u011e\u0130Z”<\/p>

“Bu se\u00e7imde kimin belediye ba\u015fkan\u0131 <\/span>se\u00e7ilmesinden \u00e7ok daha \u00f6nemlisi, hangi partinin ne kadar oy ald\u0131\u011f\u0131d\u0131r” diyen Erdem, AK Parti’nin oy oran\u0131n\u0131n a\u015fa\u011f\u0131ya \u00e7ekilmesi i\u00e7in herkesin gayret ve d\u00fc\u015fmanl\u0131k i\u00e7inde oldu\u011funu bildirerek, ancak bu milletin onlara bu f\u0131rsat\u0131 vermeyece\u011fini ifade etti. 11 y\u0131ld\u0131r kurulan tuzaklar\u0131 a\u015fa a\u015fa geldiklerini ve kurulan tuzaklar\u0131 bozduklar\u0131n\u0131 kaydeden Erdem, \u015f\u00f6yle devam etti: <\/span>“Kurulan tuzaklar\u0131 bundan sonra da milletimizle <\/p>

birlikte bozmaya devam edece\u011fiz. Yine gezinin devam\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z. Buna g\u00fc\u00e7leri yetmeyecek. B\u00fct\u00fcn milletimizle Allah’\u0131n izniyle bu badireleri
atlataca\u011f\u0131z. AK Parti ile millet aras\u0131na nifak sokmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar. Ancak ba\u015faramad\u0131lar. Ard\u0131ndan yasa tan\u0131madan ay\u0131k\u0131r\u0131 bir \u015fekilde paralel yap\u0131 ortaya
\u00e7\u0131kt\u0131. Paralel yap\u0131y\u0131 daha \u00f6nceden 7 \u015eubat’ta g\u00f6rd\u00fck. O tarihte paralel yap\u0131 devreye girdi. Bunlar\u0131n gerek\u00e7esi siz nas\u0131l oturur ter\u00f6ristlerle nas\u0131l
konu\u015fursunuz. \u00c7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecini organize ediyorlar. Geldi\u011fimizden bu yana karde\u015fli\u011fimiz ve milli birli\u011fimiz peki\u015ftirmek ad\u0131na bu \u00fclkedeki b\u00fct\u00fcn yasaklar\u0131
ortadan kald\u0131rmad\u0131k ve buna devam etmedik mi ? Hedef bu milletin birli\u011fi ve karde\u015fli\u011fi. 7 Aral\u0131k’ta ter\u00f6r, gezide \u00e7evre, dershanede e\u011fitim bask\u0131lar\u0131 yap\u0131ld\u0131.
7 Aral\u0131k’a geldi\u011finde ise birtak\u0131m kasetler yap\u0131p yolsuzluk iftiralar\u0131 atarsak, bu millet bunlar so\u011fur dediler. Ama millet bunu biliyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc ge\u00e7mi\u015fte
Menderes’e de yap\u0131ld\u0131. Biz bu oyunlar\u0131 boza boza geldik.\u201d <\/p>

“HAYAL \u00d6TES\u0130 \u0130\u015eLER YAPTIK”<\/span><\/p>

Her se\u00e7imde yeni yeni projelerinin bulundu\u011funu ve <\/span>milletin ya\u015fam kalitesini art\u0131racak \u015feyler yapt\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Erdem, bug\u00fcne kadar inan\u0131lmayacak ve muhte\u015fem \u015feyler yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti.<\/p>

Her alanda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck hizmetler ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini <\/span>dile getiren Erdem, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: <\/span>“Hizmetleri saym\u0131yorum. Hepiniz yap\u0131lanlar\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz. \u00dcniversitesi olmayan \u015fehrimiz kalmad\u0131. Art\u0131k \u00fcniversite da\u011fda. \u00d6yle \u015feyler yapt\u0131k ki da\u011fdaki \u00e7oban\u0131n \u015fehre gelmesine gerek yok. Da\u011fda da okuyabilir. \u00d6nceden insanlar\u0131n okumamas\u0131 i\u00e7in set \u00fczerine set, engel \u00fczerine engel kurmu\u015flard\u0131. Hayal \u00f6tesi i\u015fler yapt\u0131k. Bir\u00e7ok i\u015f size dokundu. Hizmetleri anlatmam\u0131za gerek yok. Hizmetlerimizle insanlar\u0131 ikna ede ede y\u00fczde 50’ye geldik. \u015eu anda hizmetle ve AK Parti ile yar\u0131\u015fanlar da karalama kampanyalar\u0131 yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Onun i\u00e7in bu se\u00e7im \u00f6nemli. Bunu istikrarla yapt\u0131k. Bu hizmet devam m\u0131 edecek yoksa tamam m\u0131? \u0130ddia ediyorum ‘bunlar ta\u015f \u00fcst\u00fcne ta\u015f koymaz ve yapamazlar’. Onlar bize bor\u00e7 b\u0131rakt\u0131. Bizde onlar\u0131n borcunu \u00f6dedik.”<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ekrem Erdem, \"Birileri k\u00f6p\u00fcrterek siyasetle ve sand\u0131kla de\u011fi\u015ftiremediklerini, vatanda\u015f\u0131n kafas\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rarak birtak\u0131m \u015feylerle partimizi devirmek istiyor. Bu yanl\u0131\u015f ve \u015fiddet ile kavgayla bir yere gidilmez. T\u00fcrkiye'de demokrasi var\" dedi. ","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-partili-vekiller-sehit-aileleri-ile-kavaltida-bir-araya-geldi\/15875","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-soylu-bu-gune-kadar-510-bin-kisiyi-dinlemi\/15622\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-soylu-bu-gune-kadar-510-bin-kisiyi-dinlemi\/15622"}]