[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/toki_bitlis.jpg","title":"Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler TOK\u0130 Sakinleri \u0130le Bir Araya Geldi","entry_date":"Mart 19, 2014 - 3:47:00","haber_content":"

Toplant\u0131da bir konu\u015fma yapan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fehmi Alayd\u0131n, <\/span>Belediyecilik tek ba\u015f\u0131na alt yap\u0131y\u0131 \u00e7\u00f6zmekle olmuyor. Sosyal belediyecilik ad\u0131na da \u00e7ok g\u00fczel i\u015flere imza att\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. Ba\u015fkan Alayd\u0131n konu\u015fmas\u0131nda \u015funlara de\u011findi \u201c Biz \u015fehrimizin temel problemlerini \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Polis Meslek Y\u00fcksekokulu, \u00fcniversitemiz ve di\u011fer kurumlar buraya yer al\u0131yor. Bir bu kadar da yerle\u015fim alan\u0131 da yolun kar\u015f\u0131s\u0131na yap\u0131l\u0131yor. Rahvada yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 oluyor, bu sebepten dolay\u0131 buraya bir hizmet binas\u0131 yapaca\u011f\u0131z. \u0130\u015f makinelerimiz konu\u015flanaca\u011f\u0131 ve itfaiye hizmetlerinin daha h\u0131zl\u0131 verilmesi i\u00e7in bunu yapmam\u0131z \u015fart. Ayr\u0131ca bu b\u00f6lge i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bir di\u011fer projemizde kapal\u0131 otoparkt\u0131r. Bunun yeri haz\u0131r. Yak\u0131nda Ara\u015ft\u0131rma Hastanemiz hizmete girdi\u011finde \u00e7ok ciddi ticaret hacmi olacak. PTT ve T\u00fcrk Telekom hizmet binalar\u0131 da buraya gelecektir. Otogar binas\u0131yla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda devam ediyor. Yapaca\u011f\u0131m\u0131z otogar binas\u0131 \u00f6rnek bir proje olacakt\u0131r. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z hal binas\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz otogar binas\u0131 da b\u00f6lgeye \u00f6rnek olacakt\u0131r.\u201d Sosyal Belediyecilik konular\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na de\u011finen Ba\u015fkan Alayd\u0131n s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131 \u201c \u0130lk defa ilimizde iftar \u00e7ad\u0131rlar\u0131 ve ramazan etkinlikleri yapt\u0131k. S\u00fcnnet \u015f\u00f6lenleri ve toplu nikah t\u00f6renleri yapt\u0131k. Kurdu\u011fumuz sosyal marketten 550 ailemiz faydalan\u0131yor, in\u015fallah ilerleyen d\u00f6nemde say\u0131y\u0131 1000\u2019e \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z. Ge\u00e7mi\u015ften gelen bor\u00e7lar\u0131 yap\u0131land\u0131rd\u0131k ve 2017de t\u00fcm borcumuzu \u00f6demi\u015f olaca\u011f\u0131z. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bir tak\u0131m ele\u015ftirileri var. <\/span>Demek ki kendimizi i\u015fe \u00e7ok kapt\u0131rd\u0131k, demek ki \u00e7ok fazla evlerinize giremedik g\u00f6n\u00fcllerden uzak kald\u0131k. Yeni d\u00f6nemde bu konularda daha dikkatli olaca\u011f\u0131z, daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kadroyla hizmetinizde olaca\u011f\u0131z.\u201d <\/p>

Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, TOK\u0130 sakinlerine 2001 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesi ve sonras\u0131 Bitlis\u2019te olan de\u011fi\u015fimlere de\u011finerek \u015funlar\u0131 belirtti \u201c 2001 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesi Bitlisi hat\u0131rlay\u0131n. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z anketlerde ne istersiniz diye sordu\u011fumuzda herkes \u00fcniversite diyordu. Bir fak\u00fclteye bile raz\u0131 olanlar vard\u0131 ama bug\u00fcn elhamd\u00fclillah <\/span>binlerce \u00f6\u011frencisi olan bir \u00fcniversitemiz var. E\u011fitimde son s\u0131rada olan Bitlis\u2019imiz imkan verildi\u011finde nas\u0131l \u00fcst \u00fcste iki sene birinci oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. Sa\u011fl\u0131ktaki sorunlar\u0131 hat\u0131rlay\u0131n l\u00fctfen. Doktor bulamazd\u0131k, ambulans bulamazd\u0131k bulsak bile mazotunu almazsan\u0131z hareket etmezdi. Son bir y\u0131ld\u0131r kan akm\u0131yor analar a\u011flam\u0131yor b\u00f6lgede huzur var. Bu huzur birilerini rahats\u0131z ediyor bu huzur devam etti\u011fi s\u00fcrece yat\u0131r\u0131mc\u0131lar Bitlis\u2019e gelecek. 2001\u2019den \u00f6nce ba\u011f\u0131ms\u0131z de\u011fildik her yere borcu olan bir \u00fclke ba\u011f\u0131ms\u0131z olabilir mi? Biz birilerine ba\u011f\u0131ml\u0131yd\u0131k birilerine mecburduk. Kendi uydumuz var. Kendi insans\u0131z hava arac\u0131m\u0131z var, kendi helikopterimizi \u00fcretiyoruz. \u0130\u015fte bunu kabullenemiyorlar.\u201d<\/p>

Konu\u015fmalar\u0131n <\/span>ard\u0131ndan vatanda\u015flar Belediye Ba\u015fkan\u0131 ve Milletvekiline sorular\u0131n\u0131 iletip, fikir al\u0131\u015fveri\u015finden bulunduktan sonra toplant\u0131 sona erdi. <\/p>","haber_excerpt":" Toki M. Zeki Peker Bilgi ve Taziye evinde ger\u00e7ekle\u015fen toplant\u0131ya mahalle sakinleri yo\u011f\u0131n ilgi g\u00f6sterdi. ","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/bitliste-ak-partiden-sevgi-ve-baris-yuruyusu\/16190","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/kalkinma-bakani-yilmazin-bitlis-ziyareti\/16023\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/kalkinma-bakani-yilmazin-bitlis-ziyareti\/16023"}]