Üniversitelerimize yatırım geleceğe yatırım

Üniversitelerimize yatırım geleceğe yatırım

Eren Üniversitesi

Yapılan yatırımlarla 2015-2016 yılları arasında Bitlis Eren Üniversitesi’nde;

2015 yılında Enstitü binası yapımı tamamlanmıştır.

2016 yılında Tatvan Meslek Yüksekokulu, Merkezi Yemekhane ve Kafeterya yapımı tamamlanmıştır.