Son 14 yılda Bitlis’e 1,3 Milyar TL destek verdik

Son 14 yılda Bitlis’e 1,3 Milyar TL destek verdik

Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Bitlis’teki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 945 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Bitlis’e yaptığı 378 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 1 Milyar 323 Milyon TL’ye ulaştırdık.

Kredi destekleri ve hibeler

İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 147 adet iş için 323 Milyon TL kredi, 55 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 378 Milyon TL tahsis edilmiştir.

Devam eden işler

Şehircilik sektöründe 3 adet, içmesuyu sektöründe 1 adet, atıksu sektöründe 2 adet, üstyapı sektöründe 2 adet ve diğer altyapı sektöründe 1 adet olmak üzere sözleşme bedeli 39 Milyon TL olan toplam 9 adet iş devam etmektedir. 

Tamamladığımız işler

Harita sektöründe 6 adet,  içmesuyu sektöründe 11 adet,  imar planı sektöründe 4 adet, atıksu sektöründe 6 adet ve üstyapı sektöründe 6 adet olmak üzere 87 Milyon TL maliyetli toplam 33 adet iş bitirilmiştir.      

Genel Bütçe’den ayrılan paylar

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 945 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 809 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.