Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

Esnaf ve Sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

- Yatırım alanları ve yatırımcılara yönelik kredi ve teşvikler ile esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan imkanların neler olduğu hakkında İlimiz esnaf ve sanatkarlarının katılımlarıyla 19.07.2016 tarihinde İlimiz Kültür Merkezi Toplantı Salonunda ilgili kurum ve kuruluşlarının uzman personellerince sunumu yapılan bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünce Esnaf ve Sanatkarlar raporu her yıl düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Ahilik kültür ve felsefesini yaşatıyoruz

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

- Her yıl Ahilik Haftası kapsamında kutlamalar yapılmıştır.

- Ahilik Kutlamaları çerçevesinde Ahilik kültürü ile ilgili konferanslar düzenlenmiştir.

- Ahilik kültürünün gelecek nesillere ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla her yıl ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir. 

- Ahilik Kültürünün vatandaşlar tarafından bilinmesi amacıyla yine her yıl Mevlidi Şerif okutulmuş ve vatandaşlara Ahilik lokması ikramı gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

- İlimiz merkez ve ilçelerinde kurulan sivil toplum kuruluşları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına müteşekkil BİTLİS TİCARET PLATFORMU adı altında bir platform oluşturulmuştur. Bu Platform neticesinde ilimiz ticaret potansiyeli, ticari faaliyetleri ve İlimiz ticaretinin geliştirilmesi için yapılacak olan çalışmalar ile ticari yatırım önerileri ele alınacaktır.

- Yatırım alanları ve yatırımcılara yönelik kredi ve teşvikler ile yatırımcılara sağlanan imkanların neler olduğu hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Tarladan sofraya ticarette güven sağlandı

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

- İlimizde Hal Kayıt Sistemine geçilerek bu alanda faaliyet gösteren üretici, komisyoncu, tüccar, manav, market vb. işyerleri kayıt altına alınmıştır.

- İl Hakem Heyeti kurulmuş ve çalışmaları devam etmektedir.

- İlimizde Bitlis Belediyesince işletilen bir adet küçük hal mevcuttur.

- İlimizde Pazar yerleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre kurulan ve belediyelerin yetki alanları içerisinde bulunan herhangi bir Pazar yeri bulunmadığı Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Şirket kurmak artık çok kolay

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden online olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

- İlimiz merkez ve ilçelerinde faaliyetini sürdüren Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına hükümet komiseri olarak personel görevlendirmeleri yapılmıştır.

- Firmaların TSE belgelendirme işlerinde istenen sistem kayıt ( COKEY) numarası talebinde bulunan firmalara kayıt numarası verilmiştir.

Lisanslı depoculukla ilgili proje ve faaliyetlerimiz

Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması ve ürünlerin ticaretinin ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını sağlayan Lisanslı Depoculuk Sistemini ülkemizde uygulamaya aldık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde lisanslı depoculuğa ilişkin:

- İlimiz merkez ve ilçelerinde lisanslı depoculuk yapan firma bulunmadığından dolayı konu ile ilgili herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

- Tüketiciler adına farkındalık yaratmak için okullarımıza tüketicilere yönelik afiş ve broşürler dağıtılmıştır.

-Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze gönderilen tüketiciyi korumaya yönelik kısa filmler çoğaltılarak Kaymakamlıklara ve ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.

- PGD denetimleri kapsamında İlimiz merkez ve ilçelerinde her ay periyodik olarak denetimler gerçekleştirilmiştir.

Piyasa gözetimi ve denetiminde “güvensiz ürüne sıfır tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

-Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince vatandaşlar tarafından yapılan başvurular sonucunda Müdürlüğümüzce gerekli firmalar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, bazı firmalara da para cezası kesilmiştir.

- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünce İlimiz merkez ve ilçelerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgi, belge ve periyodik raporlar her ay düzenli olarak Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Tüketici şikayetlerini ulusal ve uluslararası alanda çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünde Yeni TÜBİS sistemine yönelik eğitim düzenlenmiştir.

- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünde Etik Günü ve Haftasına yönelik eğitim düzenlenmiştir.

- İlçe Hakem Heyetlerimizin eksikliklerini gidermek adına yazıcı, bilgisayar, tarayıcı gibi demirbaşlar İlçe Hakem Heyetlerimize temin edilmiştir.

- İlimiz Tüketici Hakem Heyetinde yazılan kararlara ait istatistik bilgiler periyodik zamanlarla Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Kooperatiflere yönelik faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

-Kooperatiflerin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmeleri yapılmıştır.

-Yeni Ana Sözleşmelere intibak için Ana Sözleşme değişiklik talebinde bulunan kooperatiflerin talebi doğrultusunda Ana Sözleşme tadilleri yapılmıştır.

-Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmayan kooperatifler hakkında ilgili Savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur.

-Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği gereğince İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünde Kooperatifçilik İl Proje Yürütme Birimi kurulmuştur.

-İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünde Kooperatif Yönetim Kurullarına ve İl Proje Yürütme Birimine eğitim verilmiştir.

2012- 2016 yılları arasında ilimizdeki diğer proje, faaliyet ve etkinliklerimiz

- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, İlimizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı tacirler ile Esnaf ve Sanatkarlarımıza 19.07.2016 tarihinde İl Kültür Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), KOSGEB, Bitlis İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün katılımı ile yatırım alanları ve yatırımcılara sağlanan teşvik ve krediler hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

2012- 2016 yılları arasında ilimizde tesis yatırımlarımız

- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğü kurulduğu günden itibaren fiziki olarak çok kötü ve 3 odalı bir yerde hizmet vermekte iken 25.10.2016 tarihinden itibaren Yeni Hükümet Konağında İl Müdürlüğümüze tahsis edilen 8 oda ve 1 arşivle hizmetine başlamıştır. Halen hizmetini devam ettirmektedir.