Bitlis’te son 14 yılda 130,3 milyon tl Çevre ve Şehircilik Yatırımı yaptık

Bitlis’te son 14 yılda 130,3 milyon tl Çevre ve Şehircilik Yatırımı yaptık

Bitlis’te son 14 yılda 130,3 milyon tl Çevre ve Şehircilik Yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevre ve Şehircilik yatırım harcamalarının son 2 yılda değişimi

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

  • 1 adet Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama)
  • 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisini şehre kazandırdık.

Ayrıca Bitlis ilinde 1 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 181.000 kişiye hizmet vermektedir.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Bitlis’te 2003 yılında hiç atık su arıtma tesisi yokken bu sayıyı 4’e çıkardık. Bu tesisler 112.915 kişiye hizmet vermektedir.

Bitlis’deki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 -

2016 4

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Bitlis için 9,9 milyon TL ödenek ayırdık

Bu dönemde Bitlis’deki belediyelere 34 adet çöp toplama aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Bitlis İlinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Hava kalitesini iyileştirmek için Bitlis İlinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk.

Kimlikli şehirler, güvenli yaşam, kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bitlis İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. 123 binada 335 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 94 adedi yıkılmıştır.

Bitlis İline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 865.495 TL kaynak ayırdık.