Bitlis’e son 14 yılda enerji ve tabii kaynaklar alanında 100,8 milyon tl yatırım yapıldı

Bitlis’e son 14 yılda enerji ve tabii kaynaklar alanında 100,8 milyon tl yatırım yapıldı

Ülkemizin artan enerji talebini dikkate alıyor ve denenmemiş enerji çözümlerine yöneliyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veriyor, yurtiçi enerji üretimini artırıyoruz. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendiriyoruz. Enerji sektörünü büyüterek geleceğin Türkiye’sini teminat altına alıyoruz.

İhtiyaca cevap verdik elektrik üretimini artırdık

Bitlis’ e 2002 yılında elektrik üretim tesisleri yatırımı dahil 1,6 milyon TL enerji yatırımı yapılmışken, 2003 - 2015 yılları arasında 96,5 milyon TL, 2016 yılının ilk yarısında ise  3,1 milyon TL enerji yatırımı yapıldı. 

2002-2016 yılları arasında Bitlis ilimize 6 milyon TL yatırım tutarında 2 MW kurulu güce sahip 2 yeni santral kazandırıldı.

Ayrıca Bitlis ilimizde 121 MW toplam kurulu güce sahip 4 santralin inşası devam etmektedir.

Bitlis’ de son 14 yılda yaklaşık 94,4 milyon TL elektrik sektörü yatırımı yapıldı.

Bitlis’de 2002 yılında 3.670 km olan elektrik dağıtım hattı uzunluğunu 6.288 km’ye çıkardık.

Müşteri memuniyetini temel aldığımız yeni dönemde elektrikle ilgili tüketici sorunlarının hızla çözümü adına çağrı merkezlerinin kurulması ve genişletilmesine hız verdik. Artık vatandaşlarımız çağrı merkezlerini aradıklarında operatöre bağlanma seçeneğine ulaşma süresi 45 saniyeden fazla olmayacak.

Bu çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın neticesinde Bitlis ilimizde 100.931 elektrik abonesinin aldığı hizmet kalitesini artırdık.

Bitlis’de yıllık elektrik yatırım miktarları

2002   1,5 milyon TL

2016   3,1 milyon TL

Enerji ve doğal kaynaklar sektörlerinin her alanına yatırım yapıyoruz

Enerji sektörünün tüm alanlarında yapılan yatırımlarla üretim kapasitesini artırdık. Madencilik ile petrol ve doğalgaz sektörlerinde yatırımların önünü açtık.

2002-2016 yılları arasında madencilik sektörüne 0,4 milyon TL, petrol ve doğal gaz sektörüne 5,9 milyon TL yatırım yapılmasını sağladık.

Sosyal Devlet olmanın gereği olarak Bitlis ilimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002’den 2016 yılının Haziran ayına kadar toplam 139.946.258 TL değerinde 402.347 ton kömür yardımında bulunulmuştur.

2023 hedeflerimiz

•          Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması,

•          Temiz enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretim portföyü içindeki oranının yükseltilmesi,

•          Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 MW’a çıkarılması,

•          2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının yüzde 30’a çıkarılması,

•          2023 yılına kadar ucuz, sürekli ve temiz enerji sağlayacağımız 2 nükleer santralin devreye alınması ve 3. nükleer santralin inşasına başlanması,

•          2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması,

•          Transit petrol ve doğal gaz boru hattı projelerinde Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik liderliğinin sürdürülmesi,

•          Uluslararası boru hatlarına ilişkin yeni projelerin hayata geçirilmesi suretiyle Ülkemizin Doğal Gaz Ticaret Merkezi olma rolünün güçlendirilmesi,

•          Enerji sektöründen kaynaklı sera gazı emisyon artış hızında azalma sağlanması.