Bitlis’e son 14 yılda 477,29 Milyon TL eğitim yatırımı yaptık

Bitlis’e son 14 yılda 477,29 Milyon TL eğitim yatırımı yaptık

 Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim alanında ilklere imza attık. Eğitime yapılan yatırımları geleceğimizin teminatı olarak değerlendirip öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler aldık. Yeni binaların yapımının yanında, mevcut binalarda yürütülen yenileştirme çalışmalarıyla okullarımızdaki fiziki ortamı eğitim öğretime daha uygun hale getirdik.      "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" ile eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanmaya başladık.

Okul ve derslik sayısı arttı, eğitim kalitesi yükseldi                                                                                                                                                               

●       Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul sayısını 581'dan 928  'a yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

●       Bitlis’te 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 38 spor salonu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 222 laboratuvar ve 167 kütüphane mevcuttur.                                                                                                                     

●       2014 yılı sonunda başlatılan ve öğrencilerin ilgisini çeken, modern donanımlı 1 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z-Kütüphane ) kurulmuştur.                                                                                          

Kalabalık derslik dönemini bitirdik                                                                                                                                                                  

●       Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yıkılıp yeniden yapılan derslikler de dâhil olmak üzere 2.002 yeni derslik inşa ettik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

          Öğrencilerin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük.                                                                                                                                                                                                                                                                          

●       Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

İlköğretim - Ortaöğretim

2002-2003

37

24

2015-2016

20

26

●       Resmi ve özel okullar bünyesindeki toplam Derslik Sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 1.983 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 4.675 yükselmiştir.                                                                                                                                                                                                                                             

         Artış oranı 136% olmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğretmen atamaları katlanarak arttı 

●       Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam ettik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         Görev yapan toplam öğretmen sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 2.808 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 5.810 yükselmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Artış oranı 107%  olmuştur.

Eğitim yaşını okul öncesine taşıdık                                                                                                                                                                   

●       Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimin kapsamını genişleterek 5 yaş net okullaşma oranını    %2,2 den  %41,9'e yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz                                                                                                                                                             

●       2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik. Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar. 2003-2016 yılları arasında Bitlis'teki öğrencilerimize 24.717.047 TL maliyetle 14.458.195 adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Şartlı Eğitim Yardımı Uygulaması’yla ailelere destek oluyoruz 

●       Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin yükünü hafiflettik. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını başlattık. 2003 yılında başlattığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. Bu kapsamda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         Bitlis'te 2003-2016 yılları arasında 89.867.405,50 TL Şartlı Eğitim Yardımı yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Teknolojiyi geliştirdik, çağın ötesine geçtik 

2003-2014 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için;

●       Okullara7.072 adet bilgisayar gönderdik ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

●       478 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

●       Toplam 193 Bilişim Teknolojisi (BT) Sınıfı kurduk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Eğitime değer katan projeler geliştirdik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

●       "Gönül Köprüsü Projesi”ne 1.854 öğrencinin katılımı sağlandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

●       "Ana Kız Okuldayız” Kampanyası ile 4.146 kursiyere okuma-yazma öğretildi. Ayrıca 2003-2015 yılları arasında 28.108  kişiye okuma ve yazma öğretildi.                                                                                                                                                                                                         

●       "Bilgisayarlı Eğitime Destek” kampanyası ile 193 BT Sınıfı kurulmuş, 5.474 bilgisayar bağışlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

●       “Eğitime 0 Destek” kampanyası ile 22 yeni bina, 239 yeni bina derslik, 2 ek bina, 12 ek bina derslik olmak üzere                                                                                                                                                                     

         toplam 24 bina ve 251 derslik yapıldı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

●       "Okul Sütü Projesi”nden 2015-2016 eğitim öğretim yılında 42.229 öğrenciye 1.888.186 adet süt dağıtılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                               

         "Okul Sütü Projesi" ile 2012-2016 yılları arasında kümülatif olarak 219.637 öğrenciye 8.874.158 adet süt dağıtılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                               

●       2015-2016 eğitim öğretim yılında 40.506 öğrenciye 157.650 paket kuru üzüm dağıttık.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fatih projesi kapsamında bitlis’teki okullara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.945 Etkileşimli Tahta ,

576 Çok fonksiyonlu Yazıcı,

19 doküman kamera ve

7.223 Tablet Bilgisayar gönderdik.