Bitlis ilimizdeki vakıf eserlerini restore ettik ve onardık

Bitlis ilimizdeki vakıf eserlerini restore ettik ve onardık

52.000 adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini, envanterinin çıkartılmasını, belgelerinin arşivlenmesini ve projelerinin hazırlanarak restorasyon veya onarımlarının yapılmasını sağladık.

Yurt içinde bulunan taşınmaz vakıf kültür varlıklarının arşivlerde yer alan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden oluşan teknik çizimler, tescil fişi, kitabe fişi, onarım fişi, rapor, kurul kararı gibi yazılı belgeleri ile yüksek çözünürlükte taranarak sayısallaştırılmış dia pozitif, negatif, cam üstü negatif, dijital ve karta basılı siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar gibi tarihi değeri haiz dokümanlarına daha kolay ulaşmak, bunların güvenliğini sağlamak ve dijital ortama aktararak kayıt altına almak amacıyla Sanat Eserleri Belge Yönetim Sistemini hayata geçirdik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte yurt dışındaki kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda, yurt dışında Osmanlı coğrafyası içerisinde Kırım, Macaristan ve Yemen olmak üzere toplam 3 ülkede bulunan vakıf kültür varlıklarının envanter çalışmasını tamamladık.

2002 yılından önceki on yıllık dönemde restorasyonu ve onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısı sadece 46 iken, 2003-2016 yılları arasında bu sayıyı 4.689’ a çıkarttık. Böylece restorasyonu ve onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısını son 14 yılda yaklaşık 102 kat artırdık, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden ise toplam 1.9 milyar TL harcama yaptık.

Vakıf kültür varlıklarına sahip çıktık

2003-2016 yılları arasında Bitlis İlimize Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla restorasyon ve onarım işi için 19.133.945,79-TL harcadık.

2003-2016 yılları arasında Bitlis İlimize yönelik olarak tamamlanan restorasyon ve onarım işlerinden bazıları şunlardır:

Bitlis-Merkez-Aynel Barit Camii Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Merkez-Kalealtı Camii Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Merkez-Taş Camii Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Merkez-Gökmeydan Cami Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Tatvan-Şahmiran (Çekmece) Köyü Ayasofya Camii Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Merkez-Dört Sandık Cami Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Ahlat-Kadı Mahmut Camii ve İskenderpaşa Camii Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Adilcevaz-Ulu Camii Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Merkez-Şerefiye Külliyesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Merkez-El Aman Hanı Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

BİTLİS MERKEZ AYNEL BARİT CAMİİ

   

 Restorasyon Öncesi                                Restorasyon Sonrası

 

BİTLİS MERKEZ KALEALTI CAMİİ

                  

Restorasyon Öncesi         Restorasyon Sonrası

 

BİTLİS MERKEZ TAŞ CAMİİ

   

Restorasyon Öncesi            Restorasyon Sonrası

 

BİTLİS MERKEZ GÖKMEYDAN CAMİ

           

 Restorasyon Öncesi                      Restorasyon Sonrası

 

BİTLİS TATVAN ŞAHMİRAN (ÇEKMECE) AYASOFYA CAMİİ 

       

 Restorasyon Öncesi                                        Restorasyon Sonrası

 

BİTLİS MERKEZ DÖRT SANDIK CAMİ

    

Restorasyon Öncesi                                     Restorasyon Sonrası

 

BİTLİS AHLAT KADI MAHMUT CAMİİ VE İSKENDERPAŞA CAMİİ 

           

 Restorasyon Öncesi                                                                       Restorasyon Sonrası

     

Restorasyon Öncesi                                                           Restorasyon Sonrası

    

BİTLİS ADİLCEVAZ ULU CAMİİ

                 

Restorasyon Öncesi                                             Restorasyon Sonrası

 

BİTLİS MERKEZ ŞEREFİYE KÜLLİYESİ 

       

  Restorasyon Öncesi                                             Restorasyon Sonrası

 

BİTLİS MERKEZ EL AMAN HANI

       

 Restorasyon Öncesi                                              Restorasyon Sonrası

 

Bitlis İlimize yönelik olarak devam eden restorasyon ve onarım işlerinden bazıları şunlardır:

Bitlis-Merkez-Ulu Camii Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

Bitlis-Adilcevaz-Zal Paşa Camii Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşi

 

BİTLİS MERKEZ ULU CAMİİ 

    

                                      Restorasyon Aşamasında                                   

 

BİTLİS ADİLCEVAZ ZAL PAŞA CAMİİ

                                                                                                                                                                                   

 Restorasyon Aşamasında