Avrupa Birliği Yatırımları

Avrupa Birliği Yatırımları

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Bitlis ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; hem yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Bitlis ilinde toplam 120 projeye yaklaşık 26,4 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 56 projeye yaklaşık 1,4 milyon avro’luk destek aktardık.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Operasyonel Programı kapsamında Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi projesi için 19,5 milyon avro kaynak aktardık.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 63 projeye yaklaşık 5,5 milyon avro hibe desteği sağladık.

Yerel düzeyde yeni uygulamalar başlattık

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Bitlis Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.